>

hands

Инвестиционен посредник "БЕТА КОРП" е една от водещите български небанкови финансови институции с дългогодишен опит на финансовите пазари в България и чужбина. Компанията е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови активи, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на финансови инструменти и активи на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Дружеството притежава и Лиценз 006/10.02.2000г., издаден от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Компанията предлага широк спектър от възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори за разлика и други финансови инструменти. Инвестиционен посредник "БЕТА КОРП" предоставя достъп до над 100 финансови пазара и над 30 000 инструмента от различни краища на света. Нашите клиентите ползват привилегията да търгуват чрез най-добрите онлайн платформи на пазара, благодарение на партньорствата ни със световни лидери в областта на финансовите пазари като Dukascopy и SaxoBank

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.