>

Как да разпознаем лицензирания инвестиционен посредник?

Инвестициите и търговията на финансовите пазари по целия свят се извършват единствено чрез лицензирани инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които получават лиценз за тази дейност и са наблюдавани от надзорен орган в съответната държава, в която са лицензирани.

Ако български или чуждестранен инвестиционен посредник предлага инвестиционни услуги в България, той трябва да има лиценз или нотификация за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Проверка може да бъде направена на интернет сайта на КФН.

Когато сключвате договор с лицензиран инвестиционен посредник, името му в договора съвпада напълно с името на посредника и единния идентификационен код (ЕИК) в списъка с лицензираните от КФН, както и с името на получателя в банковата сметка, където трябва да преведете пари.

Адресът за кореспонденция на лицензирания инвестиционен посредник, както и неговите офиси, задължително са описани в списъка на Комисията за финансов надзор, и могат да бъдат проверени.Плащания към лицензирани посредници се извършват в техни офиси на каса до 5000 лв. или по банков път и онлайн.

Лицензираният посредник обяснява, че няма гаранция за печалба на финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск. Инвестирането във всякакви финансови инструменти носи някаква доза риск.

regulations3

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови активи, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на финансови инструменти и активи на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Дружеството притежава и Лиценз 006/10.02.2000г., издаден от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

"БЕТА КОРП" АД е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

"БЕТА КОРП" АД е участник във Фонд за компенсиране на инвеститорите.

Кой стои зад Вашите сделки?

Интеграцията на големите банки в света позволява на B.T. Platform да изпълнява големи поръчки, които могат да бъдат хеджирани незабавно в рамките на мрежата на доставчиците на ликвидност. В момента B.T. Platform е свързана с Bank of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, HotstpotFXI, Lava - FX All Morgan Stanley и други доставчици на ликвидност. Всички сделки обикновено се изпълняват за милисекунди.

 

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.