>

Продукти за търговия с B.T. Platform.

Ние предлагаме търговско решение за всеки тип и ниво търговец. Като клиент можете да изберете какво и как да търгувате, като по този начин гарантираме, че персоналния Ви опит е оптимизиран според вашите спецификации.

Решенията за търговия на B.T. Platform Ви позволяват да търгувате широк спектър инструменти от един и същ акаунт, което Ви позволява да създавате плавни стратегии и да вземате кохезионни решения за търговия.

Екипът за поддръжка на клиенти на B.T. Platform е на разположение, за да Ви предостави информация за настройването на търговската среда.

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.