>

Как да търгуваме с нефт?

Пазарът на петрол е развит и дълбок, с отлична ликвидност при търговията. Трейдърите имат възможността да заемат както дългаи, така и къси позиции, което означава, че винаги има възможности за търговия, независимо от движението на цените.

oil2

Благодарение на световното търсене и огромното количество жизненоважни приложения на петрола, той се счита за изключително чувствителна и нестабилна суровина, чиято цена може да скочи драматично в отговор на непредвидени политически и икономически обстоятелства. Тази волатилност се изостря от факта, че голяма част от световнния петрол произлиза от страни, разположени в политически нестабилни региони.

Западният тексаски суров петрол (WTI-West Texas Intermediate) е основната стока от групата на петролните фючърси на Нюйоркската фондова борса. Той представлява смес от няколко типа леки сладки сурови петролни изделия от САЩ. WTI се произвежда в различни райони на Щатите и се рафинира в Средния Запад и по крайбрежието на Персийския залив. Той е по-лек и по-сладък от суровия Брент - друг основен глобален бенчмарк - и следователно обикновено се търгува с премия срещу Брент, но не винаги.

Брентът е търговската класификация за суров петрол със сладка светлина, която се състои от различни сурови смеси, извлечени от Северно море. Това е водещият световен стандарт за цените на петрола и се използва за приблизително 65% от световния пазар на суров петрол. Повечето петрол, произхождащ от Европа, Африка и Близкия изток, се свързва с Брент петрола.

Бета Корп предлага търговия с петрол на всички клиенти. От 2005 г. насам, суровият петрол се търгува на електронната интерконтинентна борса, известна като ICE. В света на Forex, суровият петрол се търгува като договор за разлика (CFD). Един контракт е равен на 100 барела, което се равнява приблизително на 15 900 литра, и е котиран в USD.

 

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.