>

Какво представляват индексите?

Индексът е статистическа мярка, използвана за представяне на промяната на конкретен пазар или част от пазар. Например, Dow Jones Industrial Average (DJIA) е един от многото основни световни индекси и се състои от 30 водещи на щатските пазари акции с висока капитализация, търгувани на NYSE и NASDAQ, за които се смята, че представляват широкия фондов пазар и са индикатори  за неговото представяне. Dow Jones Transportation Average е индекс на транспортния сектор, представен от акциите на компаниите в този сектор. Струва си да се отбележи, че индексите се състоят от въображаемо портфолио от елементите, които се съдържат в тях.

index

Финансовите мениджъри и инвеститорите използват индекси, за да разберат движенията на пазара и да оценят собствените си инвестиционни резултати. Индексите се променят от време на време, когато техният състав се промени, а теглата на различните компоненти се коригират.

Индексите за търговия чрез CFD осигуряват на клиентите си експозиция към водещи международни пазари на акции и представляват изключително ефективен инструмент за хеджиране. Бета Корп е наясно с важната роля на тези инструменти при диверсификацията на всяко портфолио. С достъп до почти всички основни световни индекси, включително: NASDAQ, DAX, FTSE и CAC, клиентите могат да се възползват от нагласите на световните пазари, като използват водещата на пазара платформа за търговия B.T. Platform.

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.