>

Пазарът на златото е зрял и дълбок пазар, като отличната търговска ликвидност предлага на търговците възможността да се възползват както от дългата, така и от късата страна, което означава, че винаги има печалба, независимо от движението на цените.

Златото се покачи между 2001 г. и 2011 г. от приблизително 255 до почти 1900 долара. Сега той се коригира за почти 4 години, достигайки ниска от приблизително 1,060 долара, преди да се покачи от това ниво през 2016 г. Това рали беше съпроводено с повишена колебливост на капиталовите пазари.

metals

И защо с B.T. Platform?

Бета Корп признава, че търговията със злато е неразделна част от стратегията за търговия на много търговци. Следователно, ние предоставяме на клиентите най-добрите възможни условия за търговия, за да се възползват от движението на цените на златото, включително:

Бързото изпълнение и тесните спредове

Възможности за търговия от всички устройства (уеб, настолни, мобилни)

Балансиран ливъридж и експозиция, 1:200, 0.5% от стойността на транзакцията

Качество на изпълнение на поръчките – ECN и ултра дълбока ликвидност (300-400mio за милисекунди)

Часове за търговия със злато

Златото се търгува от неделя в 23:00 GMT до петък в 20:00 GMT. Важно е да се отбележи, че има ежедневна почивка в услугите за търговия със злато между 21:00 GMT и 22:00 GMT, търговията се възобновява в 22:00 GMT. По време на почивката не е възможна търговия или пускане на поръчки.

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.