>

B.T. jForex Platform е пригодена за автоматизирана и/или ръчна търговия. Тази платформа е създадена за трейдъри, които се интересуват от автоматизирани търговия, разработка и тестване на стратегии и алгоритми, програмирани на JAVA. Работната среда разполага с вграден интерфейс за приложение и ипълнение на собствени стратегии и програмиран код. Платформата разполага с всички инструменти за технически и фундаментален анализ.

 

  • Оптимизирана за ръчна и автоматизирана търговияjforex3 new
  • API за стратегии, алгоритми и индикатори
  • Исторически тестер и вградени графики
Изисквания за инсталация:

 

Изтегли B.T. jForex Platform тук!

Основни характеристики:
B.T. jClient Platform е подходяща за ръчна търговия. Платформата е проектирана така, че да дава възможност за бързо действие и реакция в различни пазарни ситуации. Дизайнът е пригоден да показва едновременно цялата необохдима информация за търговия без необходимост от превключване на прозорците. Има възможност за персонализация на работното пространство, като трейдърите могат да използват голям брой инструменти за пазарни проучвания и технически анализ. В допълнение, чрез платформата можете да се свържете директно с нашия екип.

Основни характеристики:
  • Оптимизирана за ръчна търговия
  • Пригоден интерфейс за детайлно наблюдение
  • Допълнителни инструменти за технически анализ
Изисквания за инсталация:

 

 

Изтегли B.T. jClient Platform тук!

B.T. iPhone Platform е най-иновативната търговска платформа за iPhone! Нашето ново оригинално iPhone приложение има следните характеристики:

- Директна, сигурна и постоянна връзка със сървъра
- Най-ниските спредове на Форекс (от 0.8 пипса)
- ECN ликвидност (100-200 млн. на основните валути) iPnone 201x445- Незабавно изпълнение на поръчките
- Широка гама трейдинг поръчки (вкл.stop / limit / bid & offer)
- Възможност за свързване и сливане на поръчки/позиции
- Достъп до различни видове отчети


Платформата предоставя възможност за работа с голям набор Форекс услуги, включително:

- Live графики с инструменти за технически анализ
- Пазарни новини
- Икономически календари
- Форекс телевизия
- Дневен Връх/Дъно
- Пулс на пазара
- Пивот нива

За да можете да търгувате от всяко едно място, приложението поддържа Edge/3G/Wi-Fi връзки с автоматично свързване и система за контрол, която адаптира потока данни според бързината на интернет връзката.

За да пуснете това приложение, е необходимо да имате регистрирана сметка в B.T. Platform.

B.T. iPad Platform е най-иновативната търговска платформа за iPad! Специалният дизайн Ви дава повече информация и възможност да използвате изцяло големината на iPad дисплея. Нашето ново оригинално iPad приложение има следните характеристики:

- Директна, сигурна и постоянна връзка със сървъра
- Най-ниските спредове на Форекс (от 0.8 пипса)
- ECN ликвидност (100-200 млн. на основните валути)
- Незабавно изпълнение на поръчкитеIpad
- Широка гама трейдинг поръчки (вкл. stop / limit / bid & offer )
- Възможност за свързване и сливане на поръчки/позиции
- Достъп до различни видове отчети


Платформата предоставя възможност за работа с голям набор Форекс услуги, включително:

- Live графики с инструменти за технически анализ
- Пазарни новини
- Икономически календари
- Форекс телевизия
- Дневен Връх/Дъно
- Пулс на пазара
- Пивот нива

За да можете да търгувате от всяко едно място, приложението поддържа Edge/3G/Wi-Fi връзки с автоматично свързване и система за контрол, която адаптира потока данни според бързината на интернет връзката.

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.